FO 031 Boty, sztuczna inteligencja i Marta z KODA Bots